Elektromagnetische straling bij antennes blijft ruim onder de strengste norm

In het eerste kwartaal van 2020 heeft Agentschap Telecom op 23 locaties gemeten wat de elektromagnetische straling was. Er is tussen de 0,37 en 4,97 volt per meter (V/m) gemeten. De strengste blootstellingslimiet is 28 V/m.

Elektromagnetische straling gemeten in centra in steden

Er zijn 14 steekproef- en 9 voorlichtingsmetingen uitgevoerd. De steekproeven richtten zich op centra in steden. Voor voorlichtingen is er gemeten in en rondom woonhuizen, een speeltuin, een school en een kerk. Alle aanwezige elektromagnetische straling wordt gemeten: signalen van zendmasten, antenne-installaties op daken, antennes van mobiele telefoons, C2000, radio, televisie en wifi. Dit noemen we een breedbandmeting waarvan de hoogst gemeten veldsterkte wordt genoteerd.

Meetlocaties en resultaten elektromagnetische straling 1e kwartaal 2020

Meetlocaties elektromagnetische straling met hoogst gemeten veldsterkte en meetrapport
Plaats Locatie Hoogst gemeten veldsterkte (V/m) Meetrapport
Alkmaar Waagplein 2,25 V/m Veldsterktemeting Alkmaar-Waagplein
Almere Marco Poloroute 1,9 V/m Veldsterktemeting Almere-Marco Poloroute
Alphen a/d Rijn Zuiderkeerkring 4,97 V/m Veldsterktemeting Alphen a/d Rijn-Zuiderkeerkring
Appingedam Koningstraat 3,4 V/m Veldsterktemeting Appingedam-Koningstraat
Bergen Dorpsstraat 1,89 V/m Veldsterktemeting Bergen-Dorpsstraat
Blije Farrewei 1,04 V/m Veldsterktemeting Blije-Farrewei
Bolsward Het Houckemaland 2,26 V/m Veldsterktemeting Bolsward-Het Houkemaland
Emmen Raadhuisplein 1,54 V/m Veldsterktemeting Emmen-Raadhuisplein
Groningen Grote Markt 2,39 V/m Veldsterktemeting Groningen-Grote Markt
Hengelo Beursstraat 2,11 V/m Veldsterktemeting Hengelo-Beursstraat
Hoogersmilde Drostenstraat 2,12 V/m Veldsterktemeting Hoogersmilde-Drostenstraat
Leeuwarden Waagplein 2,25 V/m Veldsterktemeting Leeuwarden-Waagplein
Medemblik Achtereiland 1,31 V/m Veldsterktemeting Medemblik-Achtereiland
Meppel Bloemendalstraat 1,46 V/m Veldsterktemeting Meppel-Bloemendalstraat
Nigtevecht Dorpsstraat 0,37 V/m Veldsterktemeting Nigtevecht-Dorpsstraat
Nijmegen Grote Markt 1,52 V/m Veldsterktemeting Nijmegen-Grote Markt
Noordlaren Zuidlaarderweg 0,68 V/m Veldsterktemeting Noordlaren-Zuidlaarderweg
Ridderkerk Mendelssohnstraat 1,84 V/m Veldsterktemeting Ridderkerk-Mendelssohnstraat
Rotterdam Mariniersweg 3,55 V/m Veldsterktemeting Rotterdam-Mariniersweg
Wageningen Vijzelstraat 2,17 V/m Veldsterktemeting Wageningen-Vijzelstraat
Woerden Bomschuit 0,67 V/m Veldsterktemeting Woerden-Bomschuit
Woerden Hollandbaan 1,46 V/m Veldsterktemeting Woerden-Hollandbaan
Zwolle Gasthuisplein 2,70 V/m

Veldsterktemeting Zwolle-Gasthuisplein

Op onze webpagina Resultaten metingen straling antennes staan alle metingen met meetrapporten vanaf 2014 weergegeven op een kaart van Nederland.