Veldsterktemeting Woerden - Bomschuit 2020

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes in Woerden, Bomschuit. Agentschap Telecom heeft deze meting op 27 februari 2020 uitgevoerd.