Toegankelijkheid

Het Antennebureau wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch informatie tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Webrichtlijnen Antennebureau.nl

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe. De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen of op een transparante manier verantwoorden.

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die aan de functioneel-technisch eisen van de webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Toegankelijkheid: onze status

In de onderstaande toegankelijkheidsverklaring kunt u de status zien van onze website. In december 2020 hebben we onze website steekproefsgewijs laten checken op digitoegankelijkheid volgens de WCAG 2.1. De bevindingen hiervan staan in het rapport Toegankelijkheidsonderzoek Antennebureau.nl op WCAG 2.1 (PDF, 203 kB). op 12 augustus 2021 is er een heronderzoek geweest. Uit dit heronderzoek blijkt dat veel problemen zijn opgelost. Er zijn nog een paar bevindingen die aandacht nodig hebben. Deze leest u in het rapport Toegankelijkheidsonderzoek Antennebureau op WCAG 2.1 van 12 augustus 2021 (PDF, 176 KB).

Hoewel we hard werken aan het digitoegankelijk maken van onze gehele website en content, is een deel van de pdf’s nog niet helemaal toegankelijk. De pdf’s voldoen wel aan minimale eisen. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.