Veldsterktemeting Blije - Farrewei 2020

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes in Blije, Farrewei. Agentschap Telecom heeft deze meting op 7 februari 2020 uitgevoerd.