Privacyverklaring

Het Antennebureau is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Binnen het Antennebureau kan het nodig zijn dat wij persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het Antennebureau, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan het Antennebureau verstrekt. Het Antennebureau kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw functie
  • Uw organisatie

Waarom het Antennebureau gegevens nodig heeft

Het Antennebureau verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (e-mail of post) en/of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om onze dienstverlening uit te voeren. Alleen de medewerkers van het Antennebureau kunnen bij uw gegevens.

Hoe lang het Antennebureau gegevens bewaart

Het Antennebureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor algemene correspondentie geldt volgens de Archiefwet een bewaartermijn van 3 jaren. Daarna worden uw gegevens vernietigd.

Delen met anderen

Het Antennebureau beheert de gegevens alleen voor intern gebruik en vanwege haar wettelijke taakuitvoering. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u, en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Het Antennebureau maakt gebruik van Piwik Analytics voor het uitvoeren van bezoekmetingen op onze website. Bezoekdata van de websitebezoekers wordt door Dienst Publieke Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken op eigen data-infrastructuur opgeslagen en verwerkt. Piwik Analytics is door DPC zodanig ingesteld dat na het registreren van een bezoekactie en daarmee de automatische ontvangst van het IP-adres, deze direct wordt geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor analyses van websitebezoek om zo de effectiviteit van de website inzichtelijk te maken.

Social media en externe platforms

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van externe platforms als Twitter en LinkedIn. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@antennebureau.nl  Het Antennebureau zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Persoonsgegevens beveiligen

Het Antennebureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@antennebureau.nl 

Functionaris voor gegevensbescherming

Het Antennebureau maakt deel uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). EZK heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG). Heeft u vragen over de AVG en de privacy van uw gegevens, dan kunt u deze ook stellen aan de functionaris gegevensbescherming van het ministerie: via PbFG@minez.nl of door een brief te sturen naar:

Functionaris voor Gegevensbescherming
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 Bureau Bestuursraad
 Postbus 20401
 2500 EK Den Haag

Meer informatie over de AVG

Meer informatie over de AVG kunt u vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder die erop toeziet dat organisaties zich houden aan de AVG.