Veldsterktemeting Noordlaren - Zuidlaarderweg 2020

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes in Noordlaren, Zuidlaarderweg. Agentshap Telecom heeft deze meting op 13 februari 2020 uitgevoerd.