Antennebureau alles over antennes

Copyright

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Antennebureau. Ook op de benodigde (server-side) software, waarmee de inhoud van deze site via het internet toegankelijk wordt gemaakt rust auteursrecht. Deze software mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd.