Veldsterktemeting Bolsward - Het Houckemaland 2020

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes in Bolsward, Het Houckemaland. Agentschap Telecom heeft deze meting op 6 februari 2020 uitgevoerd.