Veldsterktemeting Leeuwarden - Waagplein 2020

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes in Leeuwarden, Waagplein. Agentschap Telecom heeft deze meting op 20 maart 2020 uitgevoerd.