Straling en gezondheid

Opwarming door straling van antennes kan risico's geven voor de gezondheid. Daarom zijn er blootstellingslimieten. Het Antennebureau laat metingen uitvoeren bij antennes in Nederland om te onderzoeken of de straling onder deze blootstellingslimieten blijft. De resultaten staan op onze website. De gemeten vermogensdichtheid ligt onder wat is toegestaan. Onderzoek naar de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden van antennes blijft nodig. Hierover zijn al veel wetenschappelijke publicaties. Op onze website leest u wie deze wetenschappelijke onderzoeken beoordelen, selecteren en hoe ze dat doen.