Resultaten metingen straling antennes

Agentschap Telecom meet de sterkte van elektromagnetische velden bij antennes in Nederland. De resultaten vindt u hieronder. Uit de metingen blijkt dat alle veldsterkten onder de limieten voor blootstelling blijven.

Overzicht veldsterktemetingen in Nederland

Kaart

Toelichting op metingen elektromagnetische straling

Het agentschap controleert op verschillende locaties in Nederland of de veldsterkten de limiet niet overschrijden. Zo’n meting heet een veldsterktemeting. Ze meten dan de sterkte van het elektromagnetisch veld op een bepaalde plek uitgedrukt in volt per meter (V/m).

Op de locatie meten zij alle aanwezige elektromagnetische straling, afkomstig uit bijvoorbeeld radio, televisie, draadloos internet, mobiele telefonie en draadloze huistelefoon (DECT). Dit is de elektromagnetische straling in het radiofrequentie gebied (van 100 kHz tot 6 GHz). Ze noteren de hoogst gemeten veldsterkte.

Een toelichting op hoe er wordt gemeten, vindt u in de brochure ‘Meten van elektromagnetische velden’ (pdf, 237 kB).

De gemeten veldsterktes

Op straatniveau wordt in de meeste gevallen 0,5 tot 3 V/m gemeten. In een woning is dit 1 V/m. Dit is ver onder de strengste blootstellingslimiet van 28 V/m.

Gemeten veldsterktes in Nederland hetzelfde als in het buitenland

In andere landen zijn de gemeten veldsterktes hetzelfde als in Nederland. Daarmee blijven de waarden in onze leefomgeving ook onder de strengere limieten in landen zoals België en Italië. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de blootstellingslimieten die Nederland hanteert vergeleken met andere landen. U leest dit in het document Comparison of international policies on electromagnetic fields op de website van het RIVM.

Het aanvragen van een veldsterktemeting

Agentschap Telecom doet geen veldsterktemetingen op verzoek van bedrijven of particulieren. Wij kunnen u wel helpen met een lijst met bureaus die dat voor u kunnen doen. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Metingen 5G-antennes

In de periode februari tot en met september 2019 hebben inspecteurs van Agentschap Telecom meerdere veldsterktemetingen uitgevoerd bij massive MIMO-antennes op 5G-testlocaties in Groningen, Rotterdam en Maastricht. De resultaten staan in het rapport Veldsterktemetingen op 5G-testlocaties.

In september 2019 heeft Agentschap Telecom veldsterktemetingen uitgevoerd aan twee 5G-antennes in Den Haag die gebruik maken van de 26 GHz-band. Dit is één van de Europees aangewezen frequentiebanden voor 5G. De meetresultaten staan in het rapport Veldsterktemetingen aan 5G-installaties in de 26 GHz-band.

In april en mei 2020 zijn metingen uitgevoerd bij vijf 5G-locaties in Amersfoort, Almere en Lelystad. De meetresultaten staan in het rapport Veldsterktemetingen 5G in Amersfoort, Almere en Lelystad.