Resultaten metingen straling antennes

Agentschap Telecom meet de sterkte van elektromagnetische velden bij antennes in Nederland. De resultaten staan in het Antenneregister en hieronder. De gemeten veldsterkten liggen onder de blootstellingslimieten.

Overzicht veldsterktemetingen in Nederland

Kaart

Metingen elektromagnetische straling

Op verschillende locaties in Nederland meet Agentschap Telecom of de elektromagnetische veldsterkte de blootstellingslimiet niet overschrijdt. Bij zo’n veldsterktemeting wordt alle aanwezige elektromagnetische straling gemeten (mobiele communicatie, wifi, radio, tv). De sterkte van het elektromagnetisch veld op een bepaalde plek wordt uitgedrukt in volt per meter (V/m). De locatie en hoogst gemeten waarde van alle metingen is terug te vinden in het Antenneregister.

Toezichtmetingen, voorlichtingsmetingen en steekproefmetingen

Agentschap Telecom doet drie soorten veldsterktemetingen: toezichtmetingen voor de wettelijke toezichtstaak, voorlichtingsmetingen voor de voorlichtingstaak van het Antennebureau en steekproefmetingen. Hieronder leest u meer over de overeenkomsten en verschillen tussen deze metingen.

Toezichtmetingen

Agentschap Telecom doet jaarlijks 80 toezichtmetingen: metingen voor de wettelijke toezichtstaak van het agentschap. Op plaatsen waar mogelijk een hogere veldsterkte is, wordt een meting gedaan. Ze doen dan een een breedbandige meting, waarbij alle elektromagnetische straling bij elkaar opgeteld wordt, en een selectieve meting, waarbij de sterkste bron van elektromagnetische straling gemeten wordt. De locatie, de gemeten veldsterkte en het bijbehorende meetrapport worden weergegeven op de kaart van het Antenneregister.

Voorlichtingsmetingen

Daarnaast voert Agentschap Telecom per jaar 70 voorlichtingsmetingen uit voor het Antennebureau. Bij een voorlichtingsmeting worden een breedbandige en selectieve meting uitgevoerd. De locatie, de gemeten veldsterkte en het bijbehorende rapport worden weergegeven op de kaart van het Antenneregister.

Steekproefmetingen

Agentschap Telecom doet jaarlijks ook 250 steekproefmetingen op locaties waar inspecteurs voor andere onderzoeken metingen uitvoeren, bijvoorbeeld na een storingsmelding. Bij een steekproefmeting wordt alleen een breedbandmeting gedaan. Van deze metingen wordt geen meetrapport opgesteld: de locatie en gemeten veldsterkte worden van het meetapparaat uitgelezen en in het Antenneregister gepubliceerd.

Overeenkomsten en verschillen tussen de soorten veldsterktemetingen van Agentschap Telecom
Toezichtmeting Voorlichtingsmeting Steekproefmeting
Breedbandige meting ✔️ ✔️ ✔️
Selectieve meting ✔️ ✔️ ✖️
Meetrapport (pdf) ✔️ ✔️ ✖️
Publicatie meting in Antenneregister ✔️ ✔️ ✔️

Gemeten veldsterktes

In andere landen worden vergelijkbare veldsterktes gemeten als in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de blootstellingslimieten die Nederland hanteert vergeleken met andere landen. U leest dit in het document Comparison of international policies on electromagnetic fields op de website van het RIVM.

Een veldsterktemeting aanvragen

Agentschap Telecom doet geen veldsterktemetingen op verzoek van bedrijven of particulieren. Wij kunnen u helpen met een lijst met bureaus die dat voor u kunnen doen. In bijzondere situaties kan het Antennebureau na overleg een meting op locatie organiseren. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Metingen 5G-antennes

Inspecteurs van Agentschap Telecom hebben op diverse plaatsen metingen gedaan aan 5G antenne-installaties: