Straling van antennes meten

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur meet de sterkte van elektromagnetische velden bij antennes in Nederland. De resultaten staan in het Antenneregister. De gemeten vermogensdichtheden liggen onder de blootstellingslimieten.

Metingen elektromagnetische straling

Op verschillende locaties in Nederland meet de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur of de elektromagnetische velden de blootstellingslimiet niet overschrijdt. Bij zo’n meting wordt alle aanwezige elektromagnetische straling gemeten (mobiele communicatie, wifi, radio, tv). De sterkte van het elektromagnetisch veld op een bepaalde plek wordt uitgedrukt in watt per vierkante meter (W/m2). De locatie en gemiddeld gemeten waarde van alle metingen zijn terug te vinden in het Antenneregister.

Bekijk de video hieronder om te zien hoe de rijksinspectie de elektromagnetische straling meet. 

*Muziek speelt*

Jomima Tuhehay – Agentschap Telecom:
Overal om ons heen zijn antennes.

*Muziek speelt door*

Jomima Tuhehay – Agentschap Telecom:
Bijvoorbeeld hier. En hier. Maar ook hier. Antennes werken met signalen die ervoor zorgen dat we bereik hebben met onze mobiele telefoon. Die signalen heten elektromagnetische velden en worden vaak straling genoemd. Agentschap Telecom controleert of de straling onder de limieten ligt door te meten. Fred, we staan hier in een woonwijk en jij meet straling?

Fred Kastelein – Inspecteur Agentschap Telecom:
Ja, ik meet elektromagnetische velden wat in de volksmond straling wordt genoemd. We staan hier in een woonwijk vlakbij een zendmast. Op dit moment zit daar 2G tot en met 5G in. En eigenlijk, alles wat hier nog in de ether staat, pak ik mee.

Jomima Tuhehay – Agentschap Telecom:
Oké, en wat meet je hier dan?

Fred Kastelein – Inspecteur Agentschap Telecom:
Dit is een breedbandmeter en op het moment meet ik hier 0.026 watt per vierkante meter.

Jomima Tuhehay – Agentschap Telecom:
En is dat onder de limiet?

Fred Kastelein – Inspecteur Agentschap Telecom:
Dat is onder de limiet.

Jomima Tuhehay – Agentschap Telecom:
En is het dan anders hier dan op andere plekken?

Fred Kastelein – Inspecteur Agentschap Telecom:
Nou, dit is een beetje gemiddeld wat we in Nederland zien.

Jomima Tuhehay – Agentschap Telecom:
Want soms zie je wel filmpjes voorbijkomen van mensen of woonbiologen die ook metingen uitvoeren, en dan zie je dat de straling te hoog is. Hoe zit dat?

Fred Kastelein – Inspecteur Agentschap Telecom:
Wat zij meten is vaak in andere eenheden. En als je die eenheden weer terugzet dan kom je vaak ook op deze zelfde waarden uit.

Jomima Tuhehay – Agentschap Telecom:
Dus dan komt het alsnog onder de limiet uit?

Fred Kastelein – Inspecteur Agentschap Telecom:
Dan komt het nog steeds onder dezelfde limiet uit, klopt.

Jomima Tuhehay – Agentschap Telecom:
En als je nu straling meet boven de limieten, wat doe je dan?

Fred Kastelein – Inspecteur Agentschap Telecom:
Op het moment dat we straling boven de limiet meten dan treden we op en dan moeten providers dat aanpassen, zodat het onder de limiet komt.

Jomima Tuhehay – Agentschap Telecom:
Dus antennes moeten veilig zijn?

Antennes moeten veilig zijn.

*Muziek fadet uit*

Logo Rijksoverheid verschijnt in beeld.
Beeldtekst: www.antennebureau.nl
www.agentschaptelecom.nl

Toezichtmetingen, voorlichtingsmetingen en steekproefmetingen

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur doet drie soorten metingen: toezichtmetingen voor de wettelijke toezichtstaak, voorlichtingsmetingen voor de voorlichtingstaak van het Antennebureau en steekproefmetingen. Hieronder leest u meer over de overeenkomsten en verschillen tussen deze metingen.

Toezichtmetingen

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur doet jaarlijks 80 toezichtmetingen: metingen voor de wettelijke toezichtstaak van de rijksinspectie. Op plaatsen waar mogelijk een hogere vermogensdichtheid is, wordt een meting gedaan. Ze doen dan een breedbandige meting, waarbij alle elektromagnetische straling bij elkaar opgeteld wordt, en een selectieve meting, waarbij de sterkste bron van elektromagnetische straling gemeten wordt. De locatie, de gemeten vermogensdichtheid en het bijbehorende meetrapport worden weergegeven op de kaart van het Antenneregister.

Voorlichtingsmetingen

Daarnaast voert de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur per jaar 70 voorlichtingsmetingen uit voor het Antennebureau. Bij een voorlichtingsmeting worden een breedbandige en selectieve meting uitgevoerd. De locatie, de gemeten vermogensdichtheid en het bijbehorende rapport worden weergegeven op de kaart van het Antenneregister.

Steekproefmetingen

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur doet jaarlijks ook 250 steekproefmetingen op locaties waar inspecteurs voor andere onderzoeken metingen uitvoeren, bijvoorbeeld na een storingsmelding. Bij een steekproefmeting wordt alleen een breedbandmeting gedaan. Van deze metingen wordt geen meetrapport opgesteld: de locatie en gemeten vermogensdichtheid worden van het meetapparaat uitgelezen en in het Antenneregister gepubliceerd.

Overneenkomsten en verschillen tussen de soorten emv-metingen van de RDI
Toezichtmeting Voorlichtingsmeting Steekproefmeting
Breedbandige meting ja ✔️ ja ✔️ ja ✔️
Selectieve meting ja ✔️ ja ✔️ nee ❌
Meetrapport (pdf) ja ✔️ ja ✔️ nee ❌
Publicatie meting in Antenneregister ja ✔️ ja ✔️ ja ✔️

Overzicht EMV-meetrapporten vanaf 2013

In het Antenneregister vind je de meetresultaten van alle toezichtmetingen, voorlichtingsmetingen en steekproefmetingen die de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur de afgelopen 5 jaar heeft uitgevoerd. Zo kunt u gemakkelijk zien waar bij u in de buurt gemeten is. Overal liggen de gemeten waarden onder de blootstellingslimieten.

Een meting aanvragen

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur doet geen EMV-metingen op verzoek van bedrijven of particulieren. Wij kunnen u helpen met een lijst met bureaus die dat voor u kunnen doen. In bijzondere situaties kan het Antennebureau na overleg een meting op locatie organiseren. Neemt u hiervoor contact met ons op.