Omrekenhulp voor elektromagnetische velden

Met onze omrekenmodule kunt u uitkomsten van metingen van elektromagnetische straling omrekenen van volt per meter (V/m) naar watt per vierkante meter (W/m2) en andersom en daarmee toetsen aan de blootstellingslimieten.

Omrekenmodule wordt vernieuwd

Er wordt gewerkt aan een omrekenhulp die zowel van vermogensdichtheid (W/m2) naar elektrische veldsterkte (V/m) als andersom kan rekenen.

Gebruik meeteenheden voor het meten van elektromagnetische straling

In de praktijk gebruikt men verschillende meeteenheden voor het meten van elektromagnetische velden.

De Rijksinsepctie Digitale Infrastructuur meet het elektromagnetische veld in watt per vierkante meter (W/m2). Door te meten in watt per vierkante meter, meet je de vermogensdichtheid. In andere rapporten vind je bijvoorbeeld de meeteenheid volt per meter (V/m). Bij volt per meter meet je de elektrische veldsterkte. 

Eenheden vermogensdichtheid
W/m2 Watt per vierkante meter
W/cm2 Watt per vierkante centimeter
μW/m2 Microwatt per vierkante meter


Heeft u een meetrapport waarin de veldsterkte staat?

Met onze omrekenhulp kunt u eenvoudig de waarde omrekenen naar watt per vierkante meter (W/m2) en deze toetsen aan de blootstellingslimieten. U mag niet blootstaan aan elektromagnetische straling boven deze limieten. De strengste blootstellingslimiet is 2 W/m2.

Omrekenmodule

=
V/m