Omrekenhulp voor elektromagnetische veldsterktes

Met onze omrekenmodule kunt u uitkomsten van metingen van elektromagnetische straling omrekenen naar volt per meter (V/m) en toetsen aan de blootstellingslimieten.

Gebruik meeteenheden voor het meten van elektromagnetische straling

In de praktijk gebruikt men verschillende meeteenheden voor het meten van elektromagnetische velden.

De sterkte van een elektromagnetisch veld in het radiofrequentiespectrum wordt uitgedrukt in volt per meter (V/m). Dit is de meeteenheid voor het elektrische veld (E). Het product van het elektrische en het magnetische veld noemen we de vermogensdichtheid (PFD) uitgedrukt in watt per vierkante meter (W/m2).

In sommige rapporten wordt de eenheid voor vermogensdichtheid gebruikt:

Eenheden vermogensdichtheid
W/m2 Watt per vierkante meter
W/cm2 Watt per vierkante centimeter
μW/m2 Microwatt per vierkante meter


Heeft u een meetrapport waarin de vermogensdichtheid staat?

Met onze omrekenhulp kunt u eenvoudig de waarde omrekenen naar V/m en deze toetsen aan de blootstellingslimieten, uitgedrukt in V/m. U mag niet blootstaan aan elektromagnetische straling boven deze limieten. De strengste blootstellingslimiet is 28 V/m.

Rekenvoorbeeld van W/m2 naar V/m

Heeft u een rapport waarin bijvoorbeeld als meetuitkomst 10.000 μW/m2 staat? Dan vult u bij vermogensdichtheid 10000 in. Bij het witte rechterblokje klikt u op het pijltje en kiest u voor μW/m2. Vervolgens drukt u op berekenen. U krijgt dan te zien dat 10.000 μW/m2 hetzelfde is als 1,942 V/m.

Omrekenmodule

Vermogensdichtheid (PFD) naar Elektrische Veldsterkte (E)

Bereken vermogensdichtheid (PFD) naar Elektrische Veldsterkte (E)