Interpretatie wetenschappelijk onderzoek

Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar elektromagnetische straling en gezondheid. Om het stempel betrouwbaar te krijgen moeten wetenschappelijke onderzoeken aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het selecteren en wegen van verschillende onderzoeken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Nederlandse Gezondheidsraad (GR) beoordelen de onderzoeken naar mogelijke risico's van elektromagnetische straling.

De WHO selecteert en weegt uitgevoerde onderzoeken uit de hele wereld en brengt hierover advies uit aan onder andere de Europese Unie. De Gezondheidstraad doet dit voor de Nederlandse overheid.

Bij het selecteren en wegen van de onderzoeken gebruiken ze in ieder geval de volgende criteria:

  • is er herhalingsonderzoek gedaan en levert dit dezelfde resultaten op;
  • is de onderzoeksgroep representatief;
  • is het onderzoek goed opgezet en uitgevoerd;
  • zijn er externe factoren die invloed hebben op de resultaten;
  • levert de gebruikte onderzoeksmethode het beste resultaat op;
  • is het onderzoek gepubliceerd in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift.

Publicatie in wetenschappelijk tijdschrift

Als een onderzoek in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd wordt, voldoet het aan een belangrijke kwaliteitseis. Zo'n onderzoek is dan namelijk door medewetenschappers bekeken en goedgekeurd.

De WHO en de Gezondheidsraad rangschikken alle onderzoeken naar kwaliteit en relevantie voor de gezondheid van de mens. Op basis daarvan trekken ze een algemene conclusie over de mogelijke risico's van elektromagnetische straling.

Als meerdere betrouwbare onderzoeken van verschillende wetenschappers aanwijzingen geven voor schade aan de gezondheid is er sprake van een verhoogd risico.

Duiding wetenschappelijk onderzoek

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid duidt belangrijke onderzoeken en onderzoeken waar veel ophef over is. Zij leggen op een begrijpelijke manier uit wat er precies in die onderzoeken staat. In het Kennisplatform zitten onder andere de GGD en het RIVM die deskundig zijn op dit gebied.

Welke wetenschappelijke onderzoeksmethoden zijn er

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid beschrijft in het kennisbericht Wetenschappelijke onderzoeksmethoden op welke manieren er wetenschappelijk kan worden onderzocht  Daarbij geeft het Kennisplatform aan hoe zij vervolgens deze wetenschappelijke onderzoeken beoordelen.