Interpretatie wetenschappelijk onderzoek

Er zijn veel wetenschappelijke publicaties over onderzoek naar elektromagnetische straling en gezondheid. Er zijn verschillende criteria waaraan wetenschappelijk onderzoek moet voldoen om het stempel betrouwbaar te krijgen.

Wat is goed wetenschappelijk onderzoek

De meningen verschillen over wanneer een onderzoek goed is. Vrijwel ieder onderzoek heeft kanttekeningen. Specifieke kennis op allerlei verschillende terreinen is een vereiste om te kunnen bepalen of onderzoek goed of niet goed is. We spreken over 'goed wetenschappelijk onderzoek' als het onderzoek op zo'n manier is opgezet en uitgevoerd dat de resultaten ervan betrouwbaar genoemd kunnen worden.

Het selecteren en wegen van verschillende onderzoeken

De World Health Organization (WHO), De Gezondheidsraad (GR) en Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (KP EMV) beoordelen de onderzoeken naar mogelijke risico's van elektromagnetische straling. In het Kennisplatform zitten onder andere de GGD en het RIVM die deskundig zijn op dit gebied.

De WHO selecteert en weegt de onderzoeken wereldwijd en brengt hierover advies uit aan onder andere de Europese Unie. Wanneer nodig komt de Europese Unie met een aanbeveling. De GR doet dit voor de Nederlandse overheid. Het KP EMV duidt grote onderzoeken of onderzoeken waar veel ophef over is.

Bij het selecteren en wegen van de onderzoeken gebruiken ze in ieder geval de volgende criteria:

  • is er herhalingsonderzoek gedaan en levert dit dezelfde resultaten op;
  • is de onderzoeksgroep representatief;
  • is er gewerkt met de juiste onderzoeksopzet en onderzoeksuitvoering;
  • zijn er externe factoren die invloed hebben op de resultaten;
  • levert de gebruikte onderzoeksmethode het beste resultaat op;
  • is het onderzoek gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift.

Publicatie onderzoeken in wetenschappelijk tijdschrift

Als een onderzoek uiteindelijk in een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift staat, voldoet het aan een belangrijke kwaliteitseis. Voordat een onderzoek namelijk in zo'n tijdschrift verschijnt, is het door een team van experts geanalyseerd en goedgekeurd.

Alle onderzoekspublicaties worden gerangschikt naar kwaliteit en relevantie voor de gezondheid van de mens. Op basis daarvan trekken wetenschappers of wetenschappelijke organisaties als de GR een algemene conclusie over de mogelijke risico's van elektromagnetsiche straling.

Als meerdere publicaties van voldoende kwaliteit uit verschillende onderzoeksgroepen aanwijzingen voor schade aan de gezondheid geven, is er sprake van een verhoogd risico.

Welke wetenschappelijke onderzoeksmethoden zijn er

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (KP EMV) beschrijft in het kennisbericht Wetenschappelijke onderzoeksmethoden op welke manieren er wetenschappelijk kan worden onderzocht  Daarbij geeft het Kennisplatform aan hoe zij vervolgens deze wetenschappelijke onderzoeken beoordelen.