Meten van elektromagnetische velden, een vak apart

Een handreiking voor  het beoordelen van veldsterktemetingen.