Meetresultaten 5G-signalen op 26 GHz binnen de limiet

Agentschap Telecom voerde in september 2019 twee veldsterktemetingen uit bij 5G-testinstallaties die de 26 GHz band gebruiken. De gemiddelde veldsterktes zijn 0,28 en 0,10 volt per meter (V/m). De blootstellingslimiet voor deze frequentie is 61 V/m.

Gemeten waarden 5G-signalen op 26 GHz

Gemeten waarden 5G-veldsterktemeting
Locatie           Antenne Frequentie Meetafstand Technologie          Veldsterkte
Den Haag Vaste verbinding 27 GHz 246 meter 5G (New Radio) 0,28 V/m
Den Haag Sectorantenne 27 GHz 131 meter 5G (New Radio) 0,10 V/m

In deze meetopstellingen ging het om de 26 GHz band, zoals aangewezen door de Europese Unie voor 5G. De installaties maken beide gebruik van het 5G New Radio protocol. De gebruikte apparatuur in de ene opstelling was een point-to-point antenne, ook wel vaste verbinding genoemd. De andere opstelling was een sectorantenne. De meetopstellingen vielen onder een experimenteervergunning die loopt tot 24 april 2020.

De metingen geven een eerste indicatie van de veldsterkte van 5G-antennes. Agentschap Telecom volgt de ontwikkelingen en blijft meten tijdens de introductie van 5G.

Blootstellingslimieten gelden ook voor 5G-antennes

De ICNIRP-blootstellingslimieten die nu gelden voor 2G, 3G en 4G, gelden ook voor 5G. Agentschap Telecom meet de elektromagnetische veldsterkte steekproefsgewijs door heel Nederland. Deze metingen zijn openbaar en staan op de website van het Antennebureau op de pagina Resultaten metingen straling antennes.