5G en antennes

Vanaf 2020 wordt de vijfde generatie mobiele communicatie verwacht. Op dit moment wordt 5G getest op verschillende plekken in Nederland. 5G gaat gebruik maken van nieuwe en bestaande zendmasten. Naar verwachting komen er ook kleine antennes bij.

Technische standaard voor 5G

De technische standaard voor 5G-mobiele communicatie is nog in ontwikkeling. De verwachting is dat deze in maart 2020 is afgerond. Bedrijven die nieuwe apparatuur installeren houden er rekening mee dat deze ook met de 5G-standaard kunnen werken.

Frequenties voor 5G

Hoewel 5G een zendtechniek is die ook op de bestaande frequentiebanden van 2G, 3G en 4G gebruikt kan worden, heeft de Europese Unie drie specifieke frequentiebanden aangewezen voor 5G: de 700 MHz, 3,5GHz en 26 GHz.

De 700 MHz-band wordt naar verwachting in de eerste helft van 2020 geveild.  De veiling voor de 3,5 GHz staat gepland voor eind 2021, begin 2022. De overheid zet in op minimaal drie deelnemers aan beide veilingen. In de veiling is een dekkingsverplichting opgenomen. Er is nog niet besloten of de 26 GHz-band geveild wordt.

5G en gezondheid

Alle 5G-antennes moeten, net als 2G-, 3G- en 4G-antennes, voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling. De totale optelsom van alle elektromagnetische straling mag nooit boven deze limieten uitkomen.

In het kennisbericht '5G en mobiele communicatie' beantwoordt het Kennisplatform Elektromagnetische Velden de meest gestelde vragen over 5G, straling en gezondheid.

5G-antennes en zendmasten in het Antenneregister

In het Antenneregister staat per antenne-installatie de frequenties die in gebruik zijn. Dit geldt ook voor de locaties waar getest wordt met een 5G frequentie.

Experimenteerlocaties 5G

In het  Nationaal Frequentieplan (NFP) staat per frequentieband voor welk soort gebruik een frequentie bestemd is. Voor ander gebruik van frequentieruimte dan in het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat kan bij Agentschap Telecom een experimenteervergunning aangevraagd worden. Dit is een tijdelijke zendvergunning (maximaal één jaar) voor niet-commercieel gebruik waarmee mobiele operators en andere partijen gecontroleerd tests kunnen uitvoeren.

Bij experimenteervergunningen voor 5G kunnen bijvoorbeeld andere bandbreedtes en/of andere zendvermogens gebruikt worden dan bij bestaande zendvergunningen.

Hieronder vindt u een overzicht van de actieve experimenteervergunningen voor 5G. In verband met bedrijfsvertrouwelijkheid zijn niet alle gegevens uit het Antenneregister overgenomen.

Experimenteervergunningen 5G per 1 november 2019
Plaats Postcode Frequentie(s) Einddatum vergunning
Maastricht 6229 GJ 3,5 GHz 12/11/2019
Eindhoven 5612 AP 26 GHz
60 GHz
20/11/2019
Den Haag 2521 CC 3,5 GHz 31/01/2020
Rijen 5121 ML 3,5 GHz 01/03/2020
Den Haag
Scheveningen
2583 DG
2584 BZ
2521 CC
26 GHz 24/04/2020
Hoogezand 9601 LJ 3,5 GHz 27/08/2020
Landelijk 700 MHz 01/10/2020
Landelijk 700 MHz 01/10/2020
Rotterdam 3196 KD 2300 MHz
3,5 GHz
01/10/2020

Zandvoort

2041 KA

26 GHz

01/10/2020

Helmond 5708 HN 3,5 GHz 07/10/2020
Helmond
Nuenen
5673 TX 3,5 GHz 15/10/2020
Rotterdam 3089 JW 3,5 GHz 18/10/2020
Heerlen 6422 RM 3,5 GHz 19/10/2020
Eindhoven 5656 AE 3,5 GHz 31/10/2020
Den Haag 2496 RZ 3,5 GHz 15/11/2020

Metingen 5G-antennes

Op diverse plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld bij 5Groningen, wordt getest met de mogelijkheden van 5G. Agentschap Telecom heeft op drie testlocaties veldsterktemetingen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de elektromagnetische straling van 5G-antennes. De gemiddelde veldsterkte lag tussen de 1,1 en 3 volt per meter (V/m). De strengste limiet is 28 volt per meter. De resultaten staan in het rapport Veldsterktemetingen op 5G-testlocaties.