5G en antennes

Vanaf 2020 wordt de vijfde generatie mobiele communicatie verwacht. Op dit moment wordt 5G getest op verschillende plekken in Nederland. 5G gaat gebruik maken van nieuwe en bestaande zendmasten. Naar verwachting komen er ook kleine antennes bij.

Technische standaard voor 5G

De technische standaard voor 5G-mobiele communicatie is nog in ontwikkeling. De verwachting is dat deze in 2020 is afgerond. Bedrijven die nieuwe apparatuur installeren houden er rekening mee dat deze ook met de 5G-standaard kunnen werken.

Frequenties voor 5G

Hoewel 5G een zendtechniek is die ook op de bestaande frequentiebanden van 2G, 3G en 4G gebruikt kan worden, heeft de Europese Unie drie specifieke frequentiebanden aangewezen voor 5G: de 700 MHz, 3,5GHz en 26 GHz.

Agentschap Telecom start op 29 juni met de veiling van drie frequentiebanden: 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz. Begin 2022 volgt de veiling van de 3,5 GHz band. De overheid zet in op minimaal drie deelnemers aan beide veilingen. In de veiling is een dekkingsverplichting opgenomen.

Wet- en regelgeving

Er is geen specifieke wetgeving die de introductie van 5G regelt. In de Telecommunicatiewet staan wel regels voor de uitgifte van frequenties en het delen van antenne-opstelpunten. Deze wordt eind 2020 aangevuld met nieuwe Europese regels. Gemeenten hebben via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) invloed op de plaatsing van vergunningsvrije antennes door het Antenneconvenant. Voor antennes hoger dan 5 meter is toestemming van de gemeente nodig via een omgevingsvergunning. Een gemeente heeft geen invloed op het gebruik van een bepaalde frequentie, het aan- of uitzetten van het 5G New Radio zendprotocol (5G NR) of het gebruik van een bepaalde antennetechniek. Meer hierover vindt u op de webpagina informatie voor gemeenten.

5G en gezondheid

Alle 5G-antennes moeten, net als 2G-, 3G- en 4G-antennes, voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling. De totale optelsom van alle elektromagnetische straling mag nooit boven deze limieten uitkomen.

In het kennisbericht '5G en mobiele communicatie' beantwoordt het Kennisplatform Elektromagnetische Velden de meest gestelde vragen over 5G, straling en gezondheid.

Op 5 november 2019 heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad verzocht om op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten uiterlijk in het 2e kwartaal van 2020 een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico's in relatie tot 5G.

Metingen 5G-antennes

Op diverse plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld bij 5Groningen, wordt getest met de mogelijkheden van 5G. Agentschap Telecom heeft op verschillende testlocaties veldsterktemetingen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de elektromagnetische straling van 5G-antennes.

De resultaten van de 5G-metingen staan op de pagina Resultaten metingen straling antennes.

5G-antennes en zendmasten in het Antenneregister

In het Antenneregister staat per antenne-installatie de frequenties die in gebruik zijn. Dit geldt ook voor de locaties waar getest wordt met een 5G frequentie.

Experimenteerlocaties 5G

In het  Nationaal Frequentieplan (NFP) staat per frequentieband voor welk soort gebruik een frequentie bestemd is. Voor ander gebruik van frequentieruimte dan in het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat kan bij Agentschap Telecom een experimenteervergunning aangevraagd worden. Dit is een tijdelijke zendvergunning (maximaal één jaar) voor niet-commercieel gebruik waarmee mobiele operators en andere partijen gecontroleerd tests kunnen uitvoeren.

Bij experimenteervergunningen voor 5G kunnen bijvoorbeeld andere bandbreedtes en/of andere zendvermogens gebruikt worden dan bij bestaande zendvergunningen.

Hieronder vindt u een overzicht van de actieve experimenteervergunningen voor 5G.

Experimenteervergunningen 5G per 1 juni 2020
Plaats Postcode Frequentie(s) Einddatum vergunning
Amsterdam 1100 DL 3,5 GHz 01/07/2020
Hoogezand 9601 LJ 3,5 GHz 27/08/2020
Heerlen 6422 RM 3,5 GHz 19/09/2020

Landelijk

700 MHz 01/10/2020
Landelijk 700 MHz 01/10/2020
Rotterdam 3197 LD 2300 MHz
3,5 GHz
01/10/2020

Zandvoort

2041 XA

26 GHz

01/10/2020

Helmond 5708 JP 3,5 GHz 07/10/2020
Helmond
Nuenen

5708 JP
5673 TX

3,5 GHz 15/10/2020
Rotterdam 3089 JW 3,5 GHz 18/10/2020
Eindhoven 5656 AE 3,5 GHz 31/10/2020
Landelijk 700 MHz 08/11/2020
Den Haag 2595 DA 3,5 GHz 15/11/2020
Den Haag

2586 JK

2583 WB

3,5 GHz 31/12/2020
Valthermond 7876 EK 3,5 GHz 21/01/2021
Den Haag 2595 BK 3,5 GHz 29/01/2021
Rotterdam 3199 LP

2300 MHz
3,5 GHz

01/02/2021
Rijen 5121 ML 3,5 GHz 01/03/2021
Delft 2628 CN 3,5 GHz 01/04/2021
Eindhoven 5612 AZ 26 GHz 01/06/2021