5G en antennes

Vanaf 2020 wordt de vijfde generatie mobiele communicatie verwacht. Op dit moment wordt 5G getest op verschillende plekken in Nederland. 5G gaat gebruik maken van nieuwe en bestaande zendmasten. Naar verwachting komen er ook kleine antennes bij.

Zendmasten en antennes veilig in gebruik

Alle 5G-antennes moeten voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling. Ook kleine 5G-antennes die dichtbij staan, moeten voldoen aan de veiligheidseisen.

Wettelijke verankering veiligheidsnormen

Als basis hanteert Nederland de blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling van de ICNIRP. In het actieplan Digitale Connectiviteit stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de Tweede Kamer voor om de ICNIRP-blootstellingslimieten ook wettelijk vast te leggen in de Telecommunicatiewet (Tw).

Metingen naar elektromagnetische straling bij opstellingen 5G-antennes

Het Antennebureau heeft Agentschap Telecom gevraagd metingen uit te voeren bij (test)opstellingen van 5G-antennes in de openbare leefomgeving. Met (test)opstellingen van 5G-antennes worden de mogelijkheden van 5G getest op diverse plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld bij 5Groningen.

Doel van de metingen is om inzicht te krijgen in de elektromagnetische straling van 5G-antennes, voordat 5G landelijk wordt uitgerold. De uitkomsten van de metingen gebruiken we in onze voorlichting. Wij publiceren de meetresultaten naar verwachting in het 2e kwartaal van 2019 op onze website.

Lokale visie op digitale connectiviteit

Bij het opstellen van een gemeentelijke visie op digitale connectiviteit kunnen gemeenten tegen vragen aanlopen. Het rapport ‘Small cells en massive MIMO, een verkenning’ dat Stratix in opdracht van Agentschap Telecom heeft opgesteld biedt inzicht in de in het straatbeeld te verwachten 5G-antennes. Dit overzicht kan gemeenten helpen bij het opbouwen van kennis het opstellen van lokaal beleid voor digitale connectiviteit.

Zendmasten en antennes voor 5G in het Antenneregister

In het Antenneregister is straks te zien welke bestaande zendmasten 5G gebruiken en waar ze in uw omgeving staan. Dit geldt ook voor nieuwe antennes voor 5G.

De overheid geeft speciale vergunningen uit aan bedrijven om alvast te kunnen testen met 5G. De antennes van deze zogenaamde experimenteervergunningen staan niet in het Antenneregister. Dit is omdat het om tijdelijke vergunningen gaat.

Frequenties voor 5G

De Europese Unie heeft drie frequentiebanden aangewezen voor 5G: de 700 MHz, 3,5GHz en 26 GHz band. De overheid moet nog een besluit nemen welke frequenties er wanneer precies beschikbaar komen voor 5G in Nederland. Dat gebeurt via de komende frequentieveilingen. Bedrijven die nu nieuwe apparatuur installeren houden er al wel rekening mee dat deze ook met het 5G-protocol kunnen werken. De technische standaard voor 5G-mobiele communicatie is nog in ontwikkeling.

Nieuw antenneconvenant

In het antenneconvenant staat hoe de overheid, gemeenten en de telecomsector in de praktijk het plaatsen van vergunningsvrije antennes voor mobiele communicatie invullen. Het antenneconvenant 2010 loopt eind 2019 af en wordt vernieuwd. Dit is onderdeel van het actieplan Digitale Connectiviteit. In het nieuwe convenant wordt het plaatsen van antennes voor 5G meegenomen. De Rijksoverheid, de telecombedrijven en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn gestart met de besprekingen hierover. Ook het Antennebureau adviseert op basis van haar ervaringen uit de praktijk op welke punten het convenant verbeterd kan worden. Denk hierbij aan communicatie met omwonenden en de instemmingsprocedure voor huurders.

5G en gezondheid

In het kennisbericht '5G en mobiele communicatie' van Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) beantwoordt het kennisplatform vragen als:

  • Neemt de elektromagnetische straling door 5G toe?
  • Wat betekent 5G voor de gezondheid?
  • Welke blootstellingslimieten gelden er voor 5G? en
  • Wie controleert of 5G voldoet aan de blootstellingslimieten?