Metingen naar elektromagnetische straling bij opstellingen 5G-antennes

Het Antennebureau heeft Agentschap Telecom gevraagd metingen uit te voeren bij (test)opstellingen van 5G-antennes in de openbare leefomgeving.

Doel is om inzicht te krijgen in de elektromagnetische straling van 5G-zendmasten, voordat 5G landelijk wordt uitgerold. Het Antennebureau is het informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes en gebruikt de uitkomsten van metingen in haar voorlichting. Het Antennebureau publiceert de meetresultaten naar verwachting in het 2e kwartaal van 2019 op haar website.

Huidige veiligheidsnorm geldt ook voor 5G-antennes

De ICNIRP-blootstellingslimieten gelden ook voor 5G. Alle elektromagnetische straling, inclusief die van 5G in de toekomst, moet onder deze limieten blijven. Agentschap Telecom doet jaarlijks metingen naar de elektromagnetische straling. Deze metingen zijn openbaar en staan op de website van het Antennebureau op de pagina resultaten metingen straling antennes.