Consultatie op internet over wijziging huidige normen elektromagnetische straling

Experts kunnen tot 9 oktober 2018 reageren op het voorstel van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) om de huidige normen voor elektromagnetische velden (EMV) te wijzigen.

Verbeterde computermodellen leiden tot voorstel aanpassing normen EMV

Anatomische computermodellen die vandaag de dag beschikbaar zijn, leveren een nauwkeurigere vertaalslag op voor het vaststellen van de normen voor elektromagnetische velden (EMV), in de volksmond elektromagnetische straling. Ook resultaten uit alle wetenschappelijke publicaties over gezondheidseffecten zijn van belang voor de evaluatie en aanpassing van de ICNIRP-limieten.

In het nieuwsbericht van Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (KP EMV) over de consultatie staat een link naar de consultatie over het voorstel van de ICNIRP. Het KP EMV geeft aan een eerste indruk op te stellen als de ICNIRP met de definitieve normen komt.

Nederland hanteert de normen EMV van de ICNIRP

Op aanbevelen van de Europese Unie hanteert Nederland nu de blootstellingslimieten die in 1998 zijn vastgesteld door de ICNIRP. Deze normen staan in het Nationaal Antennebeleid en het Antenneconvenant. Ook zijn ze opgenomen in de productnormen voor zendmasten en mobiele telefoons. Deze normen gelden ook voor 5G.

Vastleggen normen EMV in de Telecommunicatiewet

Op dit moment ligt er bij de Tweede Kamer een voorstel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de huidige ICNIRP-normen vast te leggen in de Telecommunicatiewet (Tw).