Regels plaatsing antennes

Voor antennes hoger dan 5 meter is toestemming van de gemeente nodig. Voor kleinere antennes meestal niet.

Toestemming eigenaar bij plaatsing antenne

Bij plaatsing van een antenne op een gebouw of een ander bouwwerk is toestemming nodig van de eigenaar. Bij een vrijstaande mast is toestemming nodig van de grondeigenaar.

Omgevingsvergunning nodig van gemeente

  • Vrijstaande zendmast
  • Antenne is hoger dan 5 meter, inclusief de drager
  • Antenne is bevestigd op of aan een monument
  • Antenne is bevestigd in een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht
  • Antenne is lager dan 5 meter en staat op het voorerf
  • Small cell hoger dan 0,5 meter op straatmeubilair

Uitzonderingen omgevingsvergunning

  • Antennemasten voor C2000, het communicatiesysteem voor politie, brandweer en ambulances
  • Zendmasten tot 5 meter van radiozendamateurs
  • Kleine schotelantennes
  • Antennes voor mobiele communicatie op minimaal 3 meter hoogte in bestaande zendmasten, hoogspanningsmasten, wegportalen, reclamezuilen, lichtmasten, windmolens, sirenemasten en vrijstaande schoorstenen.

Doe de vergunningcheck op het omgevingsloket.

Afspraken in het Antenneconvenant

De rijksoverheid, gemeenten en de aanbieders van mobiele telefonie hebben in het Antenneconvenant (PDF, 167,2 KB) extra afspraken gemaakt over de plaatsing van antennes, waar geen omgevingsvergunning voor nodig is.

Elk jaar ontvangt de gemeente een plaatsingsplan. Daarin staan de gebieden waar de aanbieders antennes willen plaatsen. Ook antennes waar wel een vergunning voor nodig is staan in dit plan.

In het Antenneconvenant staan verder afspraken over het uiterlijk van antennes, inspraak van huurders en de limieten van blootstelling aan elektromagnetische straling.

Antennes delen

In de Telecommunicatiewet staat dat aanbieders van mobiele telecommunicatie hun antenne-opstelpunten moeten delen. Dit heet site sharing. Alleen als het technisch niet kan, vervalt deze plicht. Site sharing is niet verplicht voor C2000 masten. Er zijn wel afspraken om antennes toe te laten in C2000 masten. Meestal is er plek voor 1 aanbieder.

Registratie verplicht voor antennes van zendamateurs

Een zendamateur moet zijn antenne registreren bij Agentschap Telecom.

Nationaal Antennebeleid

De regels voor de plaatsing van antennes zijn vastgelegd in het Nationaal Antennebeleid (PDF, 510,6 KB).