Gezondheidsraad publiceert advies over 5G en gezondheid

Vandaag heeft de Gezondheidsraad het door de Tweede Kamer gevraagde advies over 5G en gezondheid gepubliceerd. Volgens de raad is er geen bewijs dat 5G-antennes de gezondheid schaden. Er is geen reden om gebruik van antennes voor wifi en mobiele communicatie af te raden. Wel pleit de Gezondheidsraad voor meer onderzoek.

De Gezondheidsraad geeft in het advies de volgende aanbevelingen: hanteer de blootstellingslimieten van ICNIRP uit 2020, blijf de blootstelling meten, zorg ervoor dat het stralingsniveau van antennes zo laag mogelijk is, wacht met het in gebruik nemen van de 26 GHz-frequentieband en doe meer onderzoek. Volgens het Antennebureau sluit het advies om de blootstelling zorgvuldig te monitoren aan bij de informatiebehoefte in de maatschappij.

Eerste indruk Kennisplatform Elektromagnetische Velden

Het Kennisplatform Elektromagnetische velden en gezondheid heeft een eerste indruk gepubliceerd.

Rol Antennebureau

Het Antennebureau volgt de ontwikkelingen over antennes en 5G en bericht daarover vanuit zijn rol als informatiebureau van de Rijksoverheid. Dat geldt ook voor de analyse van het wetenschappelijke onderzoek dat de Wereldgezondheidsorganisatie naar verwachting in 2022 publiceert en waar de Gezondheidsraad naar verwijst.