Uitkomsten elektromagnetische straling bij antennes in vierde kwartaal 2020

In het vierde kwartaal van 2020 heeft Agentschap Telecom voor het Antennebureau op 26 locaties gemeten wat de elektromagnetische straling was. In alle gevallen liggen de gemeten waarden onder de blootstellingslimieten.

Elektromagnetische straling gemeten op pleinen toegankelijk voor het publiek

Er zijn 8 metingen op basis van geografische spreiding en 18 metingen op maat uitgevoerd. De metingen op basis van geografische spreiding richtten zich op pleinen die toegankelijk zijn voor het publiek. Tijdens metingen op maat is er vooral gemeten in en rondom woonhuizen en -flats. Alle aanwezige elektromagnetische straling wordt gemeten: signalen van zendmasten, antenne-installaties op daken van alle mobiele technologieën (inclusief 5G), antennes van mobiele telefoons, C2000, radio, televisie en wifi. Dit noemen we een breedbandmeting waarvan de hoogst gemeten veldsterkte wordt genoteerd.

Overzicht meetlocaties vierde kwartaal 2020 met hoogst gemeten veldsterkte en meetrapport

De ‘hoogst gemeten veldsterkte’ betreft de veldsterkte van alle gemeten frequenties bij elkaar opgeteld. De blootstellingslimiet verschilt per frequentie. Daarom geldt voor de beoordeling of wordt voldaan aan de blootstellingslimiet de veldsterkte per frequentie. Die was in alle gevallen beneden de limiet. In drie gevallen liggen de gemeten waarden relatief hoger door de korte afstand tussen meetlocatie en antenne. Het betreft hier metingen op hogere etages, bijvoorbeeld op een dakterras.

Overzicht meetlocaties EMV met hoogst gemeten veldsterkte en meetrapport

Plaats

Locatie Hoogst gemeten veldsterkte Meetrapport (PDF)
Amsterdam Van Hogendorpstraat 32 V/m Amsterdam - Van Hogendorpstraat
Avenhorn Vijverhof 4,19 V/m Avenhorn - Vijverhof
Barendrecht Hobokenhaven 0,44 V/m Barendrecht - Hobokenhaven
Barneveld Kapteijnstraat 1,14 V/m Barneveld - Kapteijnstraat
Barneveld Prins Bernardstraat 0,65 V/m Barneveld - Prins Bernardstraat
Den Haag Harstenhoekweg 2,88 V/m Den Haag - Harstenhoekweg
Haarlem Gerrit van Heesstraat 1,91 V/m Haarlem - Gerrit van Heesstraat
Heiloo De Hucht 0,74 V/m Heiloo - De Hucht
Heusden H.J. van Brabantstraat 1,21 V/m Heusden - H.J. van Brabantstraat
Hoensbroek Terschurenweg 0,63 V/m Hoensbroek - Terschurenweg
Hoogvliet Kruisnetlaan 2,55 V/m Hoogvliet - Kruisnetlaan
Houten Het Hout-Lange Schaft 1,35 V/m Houten - Het Hout-Lange Schaft
Landsmeer Van Beekstraat 3,4 V/m Landsmeer - Van Beekstraat
Leiden Stille Mare 1,76 V/m Leiden - Stille Mare
Midwoud Cor Druifplein 0,95 V/m Midwoud - Cor Druifplein
Noordwijk Wilhelminaboulevard 1,61 V/m Noordwijk - Wilhelminaboulevard
Oss Kerkstraat - Monsterstraat 0,54 V/m Oss - Kerkstraat-Monsterstraat
Rotterdam Nico Koomanskade 2,87 V/m Rotterdam - Nico Koomanskade
Utrecht Domplein 0,9 V/m Utrecht - Domplein
Utrecht Niasstraat 7,35 V/m Utecht - Niasstraat
Utrecht Vinkenburgstraat 35,5 V/m Utrecht - Vinkenburgstraat
Vlaardingen Christoffelkruid 0,75 V/m Vlaardingen - Christoffelkruid
Waalwijk Eikendonklaan 2,22 V/m Waalwijk - Eikendonklaan
Weert Hogesteenweg 1,7 V/m Weert - Hogesteenweg
Westervoort Het Geerken 0,49 V/m Westervoort - Het Geerken
Woerden Rijnstraat 1,61 V/m Woerden - Rijnstraat

200 nieuwe steekproefmetingen in het Antenneregister

In het derde en vierde kwartaal van 2020 heeft Agentschap Telecom 200 extra steekproefmetingen gedaan naar elektromagnetische straling bij antennes en zendmasten. Inspecteurs van het agentschap voeren deze metingen uit op locaties waar ze al aanwezig zijn voor ander onderzoek, bijvoorbeeld naar aanleiding van een storingsmelding. De veldsterkte varieerde tussen de 0,19 en 4,02 V/m.

Alle metingen staan in het Antenneregister. Op onze webpagina Resultaten metingen straling antennes staan alle metingen voor het Antennebureau met meetrapporten vanaf 2014 weergegeven op een kaart van Nederland.