Locaties antennes in Nederland

In het Antenneregister kunt u zien waar in uw omgeving antennes staan en wat voor antennes dit zijn. Het gaat hierbij om vast opgestelde antenne-installaties met een zendvermogen groter dan 10 decibelwatt (dBW). Ook de resultaten van de metingen van het elektromagnetische veld door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur staan in het Antenneregister.

Aantal antenne-installaties

Elke maand publiceren wij het aantal antenne-installaties.

Wettelijke verplichting aanleveren gegevens antennes

Het aanleveren van antennegegevens voor vergunninghouders is wettelijk verplicht. In de Regeling openbaar Antenneregister en het Frequentiebesluit 2013 staan de regels voor vergunninghouders die hun antennegegevens moeten aanleveren.

Kenmerken geregistreerde antenne-installaties

Een antenne-installatie in het Antenneregister heeft de volgende kenmerken:

  • Vaste locatie
  • Het zendvermogen is meer dan 10 decibelwatt (dBW) Effective Radiated Power (ERP)

Antennes op een vaste locatie met minder zendvermogen kunnen ook in het register zijn opgenomen. Dat gebeurt als ze deel uitmaken van een netwerk waarvan meer dan 50% van de antenne-installaties met meer dan 10 dBW uitzendt. Ook de antennes van radiozendamateurs staan in het Antenneregister.

C2000-antennes zijn om veiligheidsredenen niet opgenomen in het register.

Gegevens antennes in het Antenneregister

Per antenne-installatie is opgenomen:

  • hoogte
  • zendfrequentie
  • zendvermogen
  • hoofdstraalrichting
  • datum plaatsing
  • datum in gebruikname

Bij de antennes van radiozendamateurs is deze informatie niet aangegeven.

Staat er iets niet of niet juist in het Antenneregister?

Meld het ons via het onderstaande formulier.

Melden fout Antenneregister

* is verplicht

Melding over type fout(verplicht)
Beschrijf hier zo nauwkeurig mogelijk de fout.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het Antennebureau gebruikt uw gegevens om op uw bericht of melding te reageren. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld en in ieder geval niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit voor toezichts- of opsporingstaken noodzakelijk is.

Akkoordverklaring(verplicht)