Nieuwe limieten voor blootstelling aan elektromagnetische straling

Op 11 maart 2020 publiceerde de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) nieuwe blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (KP EMV) schrijft op 12 maart 2020 in haar eerste indruk 'Nieuwe ICNIRP aanbeveling voor radiofrequente elektromagnetische velden' dat zowel de limieten uit 1998 als de nieuwe limieten de bescherming van mensen aan blootstelling van  elektromagnetische straling van de huidige mobiele netwerken waarborgen. Voor 5G is ICNIRP 2020 een verbetering.

Nieuwe wetenschappelijke kennis leidt tot nieuwe blootstellingslimieten

De limieten van de ICNIRP uit 1998 zijn gewijzigd omdat er meer dan 20 jaar nieuwe wetenschappelijke kennis is over de manier waarop de energie van elektromagnetische straling door het lichaam wordt opgenomen.

Opwarming menselijk lichaam blijft uitgangspunt bij nieuwe limieten

Het uitgangspunt van ICNIRP 2020 blijft dat het menselijk lichaam niet teveel mag opwarmen als gevolg van de blootstelling aan elektromagnetische velden van onder andere mobiele communicatie. Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben in een aantal gevallen gezorgd voor kleine wijzigingen in de blootstellingslimieten. Dit geldt bijvoorbeeld voor kortdurende blootstelling aan elektromagnetische straling van mobiele telefoons dicht op de huid. ICNIRP 2020 biedt hiervoor een betere bescherming. Op de website van de ICNIRP vindt u in het Engels het nieuwsbericht ICNIRP RF EMF Guidelines 2020.

Agentschap Telecom blijft elektromagnetische straling meten

Agentschap Telecom is de toezichthouder op de Telecommunicatiewet (Tw) en meet de elektromagnetische veldsterktes in Nederland. Daarbij wordt alle elektromagnetische straling (wifi, smartphones, radio, 2G, 3G, 4G en  5G) gemeten. De signalen van 5G-antennes zijn goed te meten: het agentschap is in 2019 begonnen met het meten bij 5G-testopstellingen en blijft dat ook na de komst van 5G doen.

U kunt de meetresultaten van alle veldsterktemetingen vinden op onze webpagina Resultaten metingen straling antennes.