Kennisplatform Elektromagnetische Velden geeft eerste indruk op eindrapport Amerikaans onderzoek proefdieren en straling mobiele telefoons

Het Amerikaanse National Toxicology Program (NTP) deed onderzoek naar het ontstaan van tumoren na het blootstellen van ratten en muizen aan de zendsignalen van mobiele telefoons.

Volgens het Kennisplatform laat het onderzoek van het Amerikaanse National Toxicology Program (NTP) zien dat er bij mannetjesratten een verband is tussen de blootstelling aan zendsignalen van mobiele telefoons en de ontwikkeling van bepaalde typen tumoren. De mannetjesratten werden vanaf hun geboorte met hun hele lijf blootgesteld aan waarden boven de blootstellingslimieten, met als gevolg dat de lichaamstemperatuur steeg. Het is onduidelijk of de ontwikkeling van de tumoren het directe gevolg is van de blootstelling aan de elektromagnetische straling of door de hogere lichaamstemperatuur.

Wat dit betekent voor de blootstelling van mensen laat zich lastig vertalen, schrijft het Kennisplatform EMV  in haar eerste indruk over dit NTP onderzoek. De vraag blijft of deze onderzoeksresultaten de classificatie 'mogelijk kankerverwekkend voor mensen' ondersteunen. Deze classificatie heeft het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) in 2011 gemaakt op basis van de destijds beschikbare onderzoeken.