Vermogensdichtheidmeting Oudeschild - Laagwalderweg 2021

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Laagwalderweg in Oudeschild. Toezichthouder Agentschap Telecom heeft deze meting in juni 2021 uitgevoerd.