Vermogensdichtheidmeting Heerenveen - Jonkmanplein 2022

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan het Jonkmanplein in Heerenveen. Toezichthouder Agentschap Telecom heeft deze meting in juni 2022 uitgevoerd.