Vermogensdichtheidmeting Tjerkgaast - Gaestdyk 2022

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Gaestdyk in Tjerkgaast. Toezichthouder Agentschap Telecom heeft deze meting in maart 2022 uitgevoerd.