Rapport Veldsterktemeting Tjerkgaast - Gaestdijk

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar straling van antennes in Tjerkgaast. Agentschap Telecom heeft deze metingen gedaan in maart 2013.