Rapport Veldsterktemeting Roden - Dwazziewegen

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar straling van antennes in Roden. Agentschap Telecom heeft deze metingen gedaan in maart 2013.