Rapport Veldsterktemeting Bedum - Boterdiep

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar straling van antennes in Bedum. Agentschap Telecom heeft deze metingen gedaan in maart 2013.