Nieuwe brochure 'Alles over antennes voor mobiele communicatie'

De basisinformatie in een eigentijds ontwerp. Aangepast aan de actualiteit op de onderdelen techniek, gezondheid en wet- en regelgeving. 3D-illustraties, infographics en foto’s ondersteunen de tekst.

Welke nieuwe informatie zit er in onze brochure 'Alles over antennes voor mobiele communicatie'

  • Een overzicht van het elektromagnetisch spectrum met daarin de 5G-frequenties.
  • Uitleg in illustraties hoe een massive MIMO antenne werkt.
  • De nieuwe blootstellingslimieten afgezet tegen de frequenties.
  • De regels voor antenne-eigenaren en overheden als het gaat om het delen van infrastructuur als vrijstaande masten, bushokjes en gebouwen.
  • Participatie. Meepraten als er een aanvraag ligt voor het plaatsen van een antenne. Zo kan de gemeente opmerkingen van inwoners meenemen in haar besluit.

Onze nieuwe brochure is nu digitaal beschikbaar op onze webpagina 'Brochure 'Alles over antennes'. Wilt u één of meerdere exemplaren van de brochure als print ontvangen? Bestel deze dan met het bestelformulier.

Doel brochure 'Alles over antennes voor mobiele communicatie'

Onze brochure is het basis informatiemiddel voor inwoners, gemeenten en professionals die meer willen weten over hoe antennes werken. Maar ook waarvoor we ze gebruiken, wie zich aan welke regels moet houden bij het plaatsen ervan, wat er bekend is over de gezondheidseffecten en in welke gevallen inwoners inspraak hebben bij het plaatsen van antennes in de woonomgeving.

De brochure zit ook standaard in het informatiepakket voor inwoners van Nederland bij een instemmingsprocedure. Deze procedure geldt bijvoorbeeld voor bewoners of eigenaren wanneer er  het voornemen is een antenne-installatie op een dak van een woongebouw te plaatsen.

Voorlichting door het Antennebureau

Roept de plaatsing van een antenne vragen op bij inwoners van uw gemeente? Bent u gebouweigenaar en wilt u uw huurders informeren over de plaatsing van een antenne op het dak? Of hecht u waarde aan de inbreng van een deskundige bij een informatiebijeenkomst over antennes? U kunt ons vragen een voorlichting te geven. Dit doen wij kosteloos online of op locatie, mits u de geldende coronamaatregelen hanteert. Meer informatie vindt u op onze webpagina ‘Voorlichting door het Antennebureau’.