Brochure 'Alles over antennes voor mobiele communicatie'

Wij hebben een nieuwe brochure 'Alles over antennes voor mobiele communicatie', uitgave 2021.  U vindt de basisinformatie in een eigentijds ontwerp. Aangepast aan de actualiteit op de onderdelen techniek, gezondheid en wet- en regelgeving. 3D-illustraties, infographics en foto's ondersteunen de tekst.
 

Welke nieuwe informatie zit er in onze brochure

  • Een overzicht van het elektromagnetisch spectrum met daarin de 5G-frequenties.
  • Uitleg in illustraties hoe een massive MIMO antenne werkt.
  • De nieuwe blootstellingslimieten afgezet tegen de frequenties.
    De regels voor antenne-eigenaren en overheden als het gaat om het delen van infrastructuur als vrijstaande masten, bushokjes en gebouwen.
  • Participatie. Meepraten als er een aanvraag ligt voor het plaatsen van een antenne. Zo kan de gemeente opmerkingen van inwoners meenemen in haar besluit.

Onze brochure is er voor inwoners, gemeenten en professionals

Onze brochure is het basis informatiemiddel voor inwoners, gemeenten en professionals die meer willen weten over hoe antennes werken. Maar ook waarvoor we ze gebruiken, wie zich aan welke regels moet houden bij het plaatsen ervan, wat er bekend is over de gezondheidseffecten en in welke gevallen inwoners inspraak hebben bij het plaatsen van antennes in de woonomgeving.

De brochure zit ook standaard in het informatiepakket voor inwoners van Nederland bij een instemmingsprocedure. Deze procedure geldt bijvoorbeeld voor bewoners of eigenaren wanneer er  het voornemen is een antenne-installatie op een dak van een woongebouw te plaatse of bestellen via het formulier hieronder.

Je kunt de brochure 'Alles over antennes voor mobiele communicatie' hier downloaden (PDF, 4,05 MB).

Bestelformulier brochure Alles over antennes

* is verplicht

U ontvangt op dit e-mailadres een bevestiging van uw bestelling
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het Antennebureau gebruikt uw gegevens om uw bestelling te verwerken. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)