Brochure 'Alles over antennes voor mobiele communicatie'

In onze brochure vindt u alles over antennes in een notendop. De brochure bevat de basisinformatie over de onderwerpen techniek, gezondheid en wet- en regelgeving. U kunt de brochure downloaden of bij ons bestellen.

Welke nieuwe informatie zit er in onze brochure

  • Een overzicht van het elektromagnetisch spectrum.
  • Uitleg in illustraties hoe een massive MIMO-antenne werkt.
  • De blootstellingslimieten afgezet tegen de frequenties.
  • De regels voor antenne-eigenaren en overheden als het gaat om het delen van infrastructuur zoals vrijstaande masten, bushokjes en gebouwen.
  • Participatie. Meepraten als er een aanvraag ligt voor het plaatsen van een antenne. Zo kan de gemeente opmerkingen van inwoners meenemen in haar besluit.

Onze brochure is er voor inwoners, gemeenten en professionals

Onze brochure is het basis informatiemiddel voor inwoners, gemeenten en professionals die meer willen weten over hoe antennes werken. Maar ook waarvoor we antennes gebruiken, wie zich aan welke regels moet houden bij het plaatsen van antennes, wat er bekend is over de gezondheidseffecten en in welke gevallen inwoners inspraak hebben bij het plaatsen van antennes in de woonomgeving.

De brochure zit ook standaard in het informatiepakket bij een instemmingsprocedure. Deze procedure geldt voor huurders wanneer er het voornemen is een antenne-installatie op een dak van een woongebouw te plaatsen.

Je kunt de brochure 'Alles over antennes voor mobiele communicatie' hier downloaden (PDF, 4,05 MB).

Bestelformulier brochure Alles over antennes

* is verplicht

U ontvangt op dit e-mailadres een bevestiging van uw bestelling
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het Antennebureau gebruikt uw gegevens om uw bestelling te verwerken. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)