Rol en taken

Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie.

U kunt bij ons terecht met vragen over antennes. Ook geven wij voorlichting op locaties en organiseren wij cursussen voor professionals.

De hoofdthema's waarover wij voorlichting geven:

  • Waar worden antennes voor gebruikt?
  • Welke wet- en regelgeving speelt een rol bij (plaatsing van) antennes?
  • Wat is bekend over de gezondheidseffecten van antennes?

Het Antennebureau maakt deel uit van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Onderzoek informatiebehoefte

In 2017 heeft onderzoeksbureau MarketResponse, voorheen SAMR, in opdracht van het Antennebureau een informatiebehoefte en doelgroepenanalyse uitgevoerd. In 2020 heeft MarketResponse dit onderzoek herhaald en uitgebreid met het onderwerp 5G. Alle onderzoeksresultaten kunt u lezen in het rapport Informatiebehoefte doelgroepen Antennebureau december 2020 (PDF, 2,17 MB).

Onderzoeksresultaten over de behoeften van het algemeen publiek

De conclusies uit het eindrapport ‘Informatiebehoefte doelgroepen Antennebureau’ van MarketResponse zijn:

  1. De grootste groep Nederlanders is niet bezorgd over elektromagnetische straling. De zorgen rondom deze straling zijn toegenomen ten opzichte van 2017.
  2. De houding tegenover 5G is neutraal tot positief. De belofte van 5G sluit onvoldoende aan bij de behoefte van Nederlanders.
  3. Het kennisniveau onder Nederlanders over 5G is laag en behoefte aan actieve informatievoorziening is beperkt. Als Nederlanders informatie willen is dat vooral over gezondheidsrisico’s en het monitoren daarvan.
  4. Er is een grote rol weggelegd voor de landelijke overheid en gemeenten bij het verstrekken van informatie.

Onderzoeksresultaten over de behoeften van gemeenten

Uit de gesprekken met verschillende gemeenten zijn dit de belangrijkste conclusies:

  1. Het onderwerp 5G is binnen veel gemeenten nog niet belegd. Ze wachten op een aanleiding om er mee aan de slag te gaan.
  2. Gemeenten hebben behoefte aan (meer) informatie over 5G.