Rol en taken

Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie.

U kunt bij ons terecht met vragen over antennes. Ook geven wij voorlichting op locaties en organiseren wij cursussen voor professionals.

De hoofdthema's waarover wij voorlichting geven:

  • Waar worden antennes voor gebruikt?
  • Welke wet- en regelgeving speelt een rol bij (plaatsing van) antennes?
  • Wat is bekend over de gezondheidseffecten van antennes?

Het Antennebureau maakt deel uit van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Onderzoek informatiebehoefte doelgroepen

Onderzoeksbureaus SAMR (2017) en MarketResponse (2020) hebben in opdracht van het Antennebureau de informatiebehoefte onderzocht en een doelgroepenanalyse uitgevoerd. In het vierde kwartaal van 2023 zijn deze twee onderzoeken (deels) herhaald door Motivaction.  Alle onderzoeksresultaten kunt u lezen in het rapport Informatiebehoefte doelgroepen Antennebureau 2023 (PDF, 2,17 MB).

Onderzoeksresultaten over de behoeften van het algemeen publiek

De conclusies uit het eindrapport ‘Informatiebehoefte doelgroepen Antennebureau’ van Motivaction zijn:

  • De meerderheid van de Nederlanders maakt zich geen grote zorgen over mobiele communicatie en 5G. Mensen zijn ook positiever over mobiele communicatie en 5G in vergelijking met het vorige onderzoek iut 2020. 
  • Als er een antenne-installatie of zendmast in de buurt geplaatst wordt, hebben mensen meer behoefte aan informatie. Hoewel Nederlanders over het algemeen minder bezorgd zijn over straling, willen ze bij antenneplaatsing wel informatie over gezondheidsrisico's, de reden achter locatiekeuze en hoe elektromagnetische straling wordt gemeten en gemonitord.
  • De gemeente is ook de eerste informatiebron voor inwoners als er in de buurt een zendmast geplaatst wordt.

Onderzoeksresultaten over de behoeften van gemeenten

Uit de gesprekken met verschillende gemeenten zijn dit de belangrijkste conclusies:

  • Gemeenten zoeken vaak ad-hoc naar informatie naar aanleiding van een vergunningaanvraag voor een antenne-installatie of zendmast.
  • Naast de cursussen, kenniscafés, leidraden en voorbeeldnota’s die het Antennebureau aanbiedt, hebben de gemeenteambtenaren ook behoefte aan onderlinge kennisuitwisseling met andere gemeenten.