Rapport Informatiebehoefte Doelgroepen Antennebureau

In dit rapport van Motivaction leest u de uitkomsten van het onderzoek naar de informatiebehoefte van de doelgroepen van het Antennebureau. Motivaction doet ook aanbevelingen om de communicatie naar de doelgroepen verder te verbeteren.