Vermogensdichtheidmeting Kockengen - Lisdodde 2021

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Lisdodde in Kockengen. Toezichthouder Agentschap Telecom heeft deze meting in april 2021 uitgevoerd.