Rapport veldsterktemeting Woldendorp

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar straling van antennes in Woldendorp. Agentschap Telecom heeft deze metingen gedaan in maart 2018.