Rapport veldsterktemeting Nijensleek

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar straling van antennes in Nijensleek. Agentschap Telecom heeft de metingen gedaan in februari 2018.