Tweede 5G-veiling afgelopen: KPN, Odido en VodafoneZiggo verwerven frequenties

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur maakten gisteren bekend dat de 5G-veiling is afgerond. KPN, Odido en VodafoneZiggo verworven vergunningen voor de 3,5 GHz-band. De veiling bracht ruim 174 miljoen euro op.

Frequentie voor 5G

Tijdens deze veiling werd de tweede van de door de Europese Unie aangewezen frequentiebanden voor 5G geveild. Na de veiling van de 700 MHz-band in 2020 is nu ook de 3,5 GHz-band beschikbaar voor mobiele communicatie. Hoewel frequenties techniekneutraal vergund worden en de mobiele operators zelf kiezen welke techniek (2G, 3G, 4G of 5G) ze toepassen, is het de verwachting dat deze frequentie ingezet zal worden voor 5G.

Niet-geveilde frequentieruimte

In totaal was 400 MHz beschikbaar in de 3,5 GHz-band. Twee keer 50 MHz is niet meegenomen in de veiling en is beschikbaar voor perceelgebonden netten . Voor deze frequentieruimte kunnen rechtstreeks vergunningen worden aangevraagd bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Ingang vergunningen

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) zal de vergunningen zo snel mogelijk verlenen en publiceren in de Staatscourant. De verwachting is dat de geveilde frequenties deze zomer, na uitgifte van de vergunning, direct in gebruik worden genomen. De uitgegeven vergunningen zijn geldig tot en met 31 december 2040.

Ingebruiknameverplichting

Aan de vergunningen is een ingebruiknameverplichting verbonden. Binnen twee tot vijf jaar na vergunningverlening, moeten de mobiele operators een bepaalde geografische dekking hebben gerealiseerd. De RDI houdt hier toezicht op.

Blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden

Alle antennes, waaronder de antennes die gebruik maken van de 3,5 GHz-band, moeten voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling. De optelsom van alle elektromagnetische straling mag niet boven de blootstellingslimieten uitkomen.

Meer informatie over de uitkomst van de veiling

Op Rijksoverheid.nl en in het nieuwsbericht van de RDI vindt u meer informatie over het verloop en de uitkomst van de veiling.