‘Leidraad medegebruik’ ontzorgt gemeenten bij plaatsing small cells op gemeentelijke infrastructuur

De Leidraad medegebruik gemeentelijke infrastructuur voor plaatsen small cells is gepubliceerd. De handreiking helpt gemeenten om zich voor te bereiden op nieuwe werkzaamheden die als gevolg van de nieuwe regelgeving over medegebruik kunnen ontstaan.

Vraagt een telecomaanbieder een gemeente toestemming om kleine antennes (small cells) te plaatsen op haar infrastructuur? Bijvoorbeeld aan een lantaarnpaal of gebouw. Dan moet de gemeente meewerken aan dit verzoek voor medegebruik. Dit volgt uit Europese regels die sinds maart van kracht zijn via de Telecommunicatiewet.

De leidraad is op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) door Agentschap Telecom opgesteld in samenwerking met de VNG, vertegenwoordigers van grote en kleine gemeenten en Monet. Het document is opgezet als stappenplan en vormgegeven als interactieve pdf. De leidraad bestaat uit vier onderdelen: een procesbeschrijving, modelvoorwaarden voor de toetsing van een verzoek om medegebruik, voorbeeldleges voor de administratieve afhandeling en een modelovereenkomst voor de gebruiksfase van de infrastructuur. De leidraad is te vinden via onze website en staat op overalsnelinternet.nl. Alle gemeenten ontvangen een brief namens de minister van EZK, VNG en Monet met uitleg over de leidraad.

Online kenniscafé over de leidraad

In september organiseert het Antennebureau een interactieve online sessie voor gemeenteambtenaren en -raadsleden over de Leidraad medegebruik gemeentelijke infrastructuur voor plaatsen small cells. Meer informatie en aanmelden kan via onze website.

Ook online: update Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid

Gelijktijdig met de publicatie van de leidraad is ook de nieuwste versie van de Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid gepubliceerd. De nota is geactualiseerd op basis van de nieuwe Telecommunicatiewet. De voorbeeldnota helpt gemeenten – aan de hand van voorbeeldteksten – bij het invullen van eigen lokaal antennebeleid voor het plaatsen van (omgevings)vergunningplichtige zendmasten. In de voorbeeldnota wordt verwezen naar de leidraad medegebruik.

Verwachte aantal small cells

Onderzoek in opdracht van het ministerie van EZK laat zien dat tot 2027 alleen in grootstedelijke gemeenten beperkt plaatsing van small cells wordt verwacht.