Informatie voor gemeenten

Op deze pagina vindt u diverse praktische informatie en documenten, speciaal bedoeld voor gemeenten. Denk aan veel gestelde vragen, factsheets, voorbeeldantwoorden op vragen van inwoners, leidraden en de voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid. Wilt u advies op maat? Neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek of voorlichting.

Uit onderzoek blijkt dat de gemeente de eerste plaats is waar inwoners informatie zoeken als er een nieuwe antenne-installatie of een zendmast in de buurt komt. Daarom hebben we deze pagina speciaal ingericht voor gemeenten. Het eerste deel van de pagina biedt een aantal praktische documenten over antenneplaatsing en vergunningverlening. In het tweede deel vindt u informatie die u helpen om vragen van inwoners te beantwoorden.

Handige documenten voor gemeenten

Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid

We adviseren gemeenten die aan de slag willen met lokaal antennebeleid deze nota te gebruiken. De voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid (odt, 96,85 KB) kunt u gebruiken bij het invullen van uw eigen lokaal antennebeleid. De nota houdt rekening met nieuwe (Europese) regels en de Omgevingswet. Praktische tips en benieuwd naar ervaringen van enkele gemeenten? Vraag ons dan om de terugkijklink van het kenniscafé over gemeentelijk antennebeleid.

Leidraad medegebruik

De Leidraad medegebruik gemeentelijke infrastructuur voor plaatsen small cells helpt gemeenten om zich voor te bereiden op nieuwe werkzaamheden die als gevolg van de nieuwe regelgeving over medegebruik kunnen ontstaan.

Hulp bij communiceren over een zendmast

Inwoners verwachten in de eerste plaats informatie van de gemeente als er een zendmast komt, zo blijkt uit onderzoek. Deze documenten ondersteunen daarbij.

Informatiesessie online of op locatie

U kunt kosteloos het Antennebureau als deskundige bij een (digitale) informatiebijeenkomst uitnodigen. Wij geven uitleg over techniek, de blootstellingslimieten en de wet- en regelgeving. Ook beantwoorden wij vragen van inwoners. In het document Voorlichtingsafspraken (PDF, 221 KB) vindt u meer informatie.

Cursussen 'Alles over antennes'

Het Antennebureau geeft cursussen aan professionals die in hun werk te maken hebben met het onderwerp antennes. De cursussen zijn geschikt voor beleidsadviseurs, beleidsmedewerkers, communicatieadviseurs en communicatiemedewerkers van gemeenten.

Lokaal antennebeleid

Gemeenten mogen zelf keuzes maken in hun ruimtelijk beleid voor het plaatsen van antennes hoger dan 5 meter. Met antennebeleid - via een nota, afwijkingenbeleid of omgevingsplan - bepaalt een gemeente het ruimtelijk beleid voor omgevingsvergunningplichtige zendmasten. Voor antennes korter dan 5 meter is geen omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Voor deze vergunningvrije antennes gelden de afspraken in het Antenneconvenant. Bij monumenten of beschermde dorps- of stadsgezichten kan wel een omgevingsvergunning vereist zijn.

Het voldoen aan de dekkings- en snelheidseis is de verantwoordelijkheid van de frequentievergunninghouder. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur controleert of providers hieraan voldoen. Een gemeente heeft geen invloed op het gebruik van een bepaalde frequentie of het aan- of uitzetten van een bepaalde antennetechniek (zoals 4G of 5G). De frequenties voor mobiele communicatie worden landelijk en techniekneutraal geveild en vergund door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.