Informatie voor gemeenten

Uit onderzoek blijkt dat inwoners graag van hun gemeente informatie krijgen over de eventuele komst van een zendmast. Het Antennebureau biedt hiervoor handreikingen.

Communiceren over een zendmast

Inwoners verwachten in de eerste plaats informatie van de gemeente als er een zendmast komt. Betrek omwonenden daarom op tijd. Dat voorkomt teleurstelling en weerstand.

Het voorbeeld nieuwsbericht 'Aankondiging plaatsing antenne' (ODT, 7,38 KB) kunt u gebruiken om inwoners te informeren en uit te nodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst. 

Voorlichting op locatie

Bij plaatsing van een zendmast in uw gemeente adviseren wij een voorlichtingsbijeenkomst voor inwoners te organiseren. Zie voorbeeld huis aan huis brief 'Uitnodiging informatiebijeekomst plaatsing antenne' (ODT, 7,41 KB).

Bij deze brief kunt u onze brochure Alles over antennes meesturen. Hierin staat algemene informatie over hoe antennes werken, welke effecten er zijn op de gezondheid en in welke situaties inwoners inspraak hebben. Het is ook handig deze brochure standaard op uw gemeentehuis aan te bieden.

U kunt ons als deskundige bij de informatiebijeenkomst uitnodigen. Wij geven uitleg over de techniek, de gezondheid en de wet- en regelgeving. Ook beantwoorden wij de vragen van inwoners. In het document Voorlichtingsafspraken (PDF, 221 KB) vindt u meer informatie.

Sparringpartner voor gemeenten

Bij de voorgenomen plaatsing van een antenne-installatie is het belangrijk om in de communicatie in te spelen op de informatiebehoefte van omwonenden. Er is een leidraad Communiceren over antennes (PDF, 333,8 KB) . Hierin staan de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Wilt u advies op maat? Neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek.

Veel gestelde vragen over het plaatsen van antennes

Er zijn regels voor het plaatsen en in gebruik hebben van een antenne. Dit geldt voor het bouwen, de ruimtelijke ordening, het milieu en monumenten. Het document 'Veel gestelde vragen over het plaatsen van antennes' (PDF, 462 KB) is een hulpmiddel om vragen over vergunningen voor antennes te kunnen beantwoorden.

Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid

Om gemeenten te helpen bij het opstellen van antennebeleid is er de voorbeeldnota Gemeentelijk Antennebeleid (PDF, 743,3 KB). Deze voorbeeldnota kunt u gebruiken als ondersteuning of als model voor uw eigen beleid.

Lokale visie op digitale connectiviteit

Bij het opstellen van een gemeentelijke visie op digitale connectiviteit kunnen gemeenten tegen vragen aanlopen. Het rapport ‘Small cells en massive MIMO, een verkenning’ dat Stratix in opdracht van Agentschap Telecom heeft opgesteld biedt inzicht in de in het straatbeeld te verwachten 5G-antennes. Dit overzicht kan gemeenten helpen bij het opbouwen van kennis het opstellen van lokaal beleid voor digitale connectiviteit.

Cursussen Alles over antennes

Het Antennebureau geeft cursussen aan professionals die in hun werk te maken hebben met het onderwerp antennes.

De cursussen zijn geschikt voor beleidsadviseurs, beleidsmedewerkers, communicatieadviseurs en communicatiemedewerkers van gemeenten.

5G Space Appeal

In Nederland is een oproep verspreid om aandacht te vragen voor het 5G Space Appeal. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden plaatste hierover het bericht 5G Space Appeal op hun website en verwijst daarbij naar hun informatie over 5G en gezondheid.