Informatie voor gemeenten

De eerste helft van deze pagina biedt praktische documenten over antenneplaatsing en vergunningverlening. Het tweede deel bevat informatie die gemeenten ondersteunt bij vragen van inwoners. Tot slot volgen achtergronden bij lokaal beleid. Wilt u advies op maat? Neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek.

Handreikingen bij antenneregels

Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid

We adviseren gemeenten die aan de slag willen met lokaal antennebeleid deze nota te gebruiken. De voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid (odt, 96,85 KB) kunt u gebruiken bij het invullen van uw eigen lokaal antennebeleid. De nota houdt rekening met nieuwe (Europese) regels en de Omgevingswet.

Hulp bij communiceren over een zendmast

Inwoners verwachten in de eerste plaats informatie van de gemeente als er een zendmast komt, zo blijkt uit onderzoek. Deze documenten ondersteunen daarbij.

Presentatie online of op locatie

U kunt kosteloos het Antennebureau als deskundige bij een (digitale) informatiebijeenkomst uitnodigen. Wij geven uitleg over techniek, de blootstellingslimieten en de wet- en regelgeving. Ook beantwoorden wij vragen van inwoners. In het document Voorlichtingsafspraken (PDF, 221 KB) vindt u meer informatie.

Cursussen 'Alles over antennes'

Het Antennebureau geeft cursussen aan professionals die in hun werk te maken hebben met het onderwerp antennes. De cursussen zijn geschikt voor beleidsadviseurs, beleidsmedewerkers, communicatieadviseurs en communicatiemedewerkers van gemeenten.

Achtergrond: lokaal antennebeleid

Gemeenten zijn autonoom in het bepalen van hun ruimtelijk beleid voor het plaatsen van antennes hoger dan 5 meter. Met antennebeleid - via een nota, afwijkingenbeleid of omgevingsplan - bepaalt een gemeente het ruimtelijk beleid voor omgevingsvergunningplichtige zendmasten. Dat verandert niet met 5G. Voor antennes korter dan 5 meter, waaronder antennes voor 5G, is geen omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Bij monumentaal beschermde gebouwen of gebieden kan wel een omgevingsvergunning vereist zijn.

Rol gemeente

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het mogelijk maken van dekking in gebieden waar geen bouwwerken beschikbaar zijn om vergunningsvrije antennes op te plaatsen. Bij het plaatsen van een omgevingsvergunningplichtige antenne voor mobiele communicatie maakt de gemeente de lokale afweging tussen het ruimtelijk belang en het belang van digitale connectiviteit. Daarnaast kan een gemeente een intermediaire rol vervullen bij locatiekeuze en communicatie daarover.

5G frequenties

Het voldoen aan de 700 MHz dekkings- en snelheidseis is de verantwoordelijkheid van de frequentievergunninghouder. Agentschap Telecom controleert of providers hieraan voldoen. Een gemeente heeft geen invloed op het gebruik van een bepaalde frequentie, het aan- of uitzetten van het 5G New Radio zendprotocol (5G NR) of het gebruik van een bepaalde antennetechniek. Frequenties voor mobiele communicatie worden namelijk landelijk en techniekneutraal geveild en vergund door Agentschap Telecom.

Plaatsingsplangesprek

Voor antennes die onder het Antenneconvenant vallen kan de gemeente een plaatsingsplangesprek met de telecomproviders aanvragen. Daarin komen de jaarlijkse plannen voor nieuwe antennes aanbod. De gemeente kan providers daarbij adviseren, ook over plannen voor vergunningsplichtige antennes.

Small cells en gemeentelijke infrastructuur

Europese regelgeving zorgt ervoor dat gemeenten moeten meewerken aan plaatsing van small cells op publieke infrastructuur. Op dit moment verwachten providers niet dat ze op korte termijn grootschalig small cells zullen plaatsen. Met lokaal antennebeleid kan de gemeente van tevoren zorgen voor duidelijkheid over de voorwaarden die ze stelt aan het medegebruik van publieke infrastructuur (binnen de kaders van de wet). Meer informatie over deze regelgeving vindt u op de webpagina regels plaatsing antennes.