Bestuursrechter gaat over bezwaren bij uitrol 5G

Op 15 juni verklaarde het gerechtshof in Den Haag de stichting Stop5GNL niet-ontvankelijk in het hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter. De stichting had haar bezwaren tegen 5G bij de bestuursrechter moeten indienen en niet in een civiel kort geding. Inhoudelijk heeft het hof de uitspraak van de voorzieningenrechter niet behandeld. De voorzieningenrechter oordeelde eerder dat het 5G-beleid van de Staat geen aanleiding biedt tot een verbod op de uitrol van 5G.