Rechter: Rijksoverheid waarborgt gezondheidsaspecten mobiele communicatie

De rechtbank oordeelde gisteren in een kort geding dat de Nederlandse overheid de gezondheidsfacetten van mobiele communicatietechnieken zoals 5G voldoende waarborgt. De rechter onderstreepte in zijn overwegingen dat de overheid de vinger aan de pols houdt en blijft meten, en sprak ook het vertrouwen uit dat de overheid zal ingrijpen bij overschrijding van de actuele blootstellingslimieten.

 

Nieuwe metingen bij 5G-antennes

Voor zijn voorlichtingsrol laat het Antennebureau al extra metingen uitvoeren. Samen met Agentschap Telecom bereiden wij in 2020 nieuwe metingen voor bij 5G-testlocaties en bij antennes die zenden met het zendprotocol 5G New Radio (NR). De resultaten publiceren we net als voorheen op onze webpagina Resultaten metingen straling antennes. Daarnaast doet het agentschap dit jaar 70 metingen naar elektromagnetische straling bij antennes en zendmasten. Meer informatie hierover leest u in onze nieuwsbrief Activiteiten Antennebureau 2020.