Rapport: verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G-systemen

Agentschap Telecom en het RIVM publiceerden vandaag het rapport ‘Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen’. Het rapport biedt een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over blootstelling en eventuele gezondheidseffecten van 5G-systemen. Daarnaast gaat het rapport in op verschillende veldsterktemetingen aan 5G-antennes en mogelijke verstoringen van elektronische apparatuur.

Het rapport beschrijft dat uit de eerste metingen en berekeningen aan 5G-systemen blijkt dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt. De verwachting vanuit de bestudeerde literatuur is dat het aantal bronnen van elektromagnetische velden zal toenemen. Ook is sprake van toenemend gebruik van datacommunicatie. In welke mate de blootstelling ten opzichte van de limieten wijzigt, is nu niet met zekerheid te voorspellen. Fabrikanten en operators moeten zich in elk geval houden aan de blootstellingslimieten.

In het rapport wordt aangegeven dat het belangrijk is om de ontwikkelingen te blijven volgen om duidelijk te krijgen wat de veldsterkte is als 5G-systemen in gebruik zijn genomen. Ook moet duidelijk worden hoe de variabele blootstelling bij meerdere zenders en gebruikers moet worden gemeten, en of er geen verstoring van elektronische apparatuur optreedt. Het agentschap geeft aan te blijven meten tijdens de introductie van 5G.

In de samenleving zijn er zorgen over gezondheidseffecten door blootstelling aan elektromagnetische velden van telecommunicatiesystemen. Hoewel sommige onderzoeken naar de huidige generaties mobiele telecommunicatie aanwijzingen voor gezondheidseffecten leveren, geven alle wetenschappelijke onderzoeken samen geen bewijs dat blootstelling onder de limieten schadelijk is. In het rapport staat dat nog moet blijken of inzichten over gezondheidseffecten veranderen.

Het Antennebureau vindt het rapport een waardevolle toevoeging aan de informatie over 5G voor haar voorlichtingen. Gezien het aantal vragen over 5G vroeg het Antennebureau in 2018 aan het agentschap om metingen uit te voeren bij (test)opstellingen van 5G-antennes in de openbare leefomgeving. Daarbij volgt het Antennebureau met interesse de voortgang van de adviesvraag van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G.

Het rapport is te lezen op de websites van Agentschap Telecom en RIVM.