Gemeten veldsterktes onder de blootstellingslimieten

Vandaag zijn 76 veldsterktemetingen toegevoegd aan het Antenneregister. Bij alle metingen lag de gemeten veldsterkte ruim onder de blootstellingslimieten.

Agentschap Telecom doet sinds het tweede kwartaal van 2020 extra steekproefmetingen naar elektromagnetische straling bij zendmasten en andere antennes. Inspecteurs van het agentschap voeren deze metingen uit op locaties waar ze al aanwezig zijn voor ander onderzoek, bijvoorbeeld naar aanleiding van een storingsmelding. De 76 steekproefmetingen die nu in het Antenneregister zijn toegevoegd, zijn daar het eerste zichtbare resultaat van.

Metingen in het Antenneregister

Bij steekproefmetingen worden de resultaten van het meetapparaat uitgelezen en rechtstreeks in het Antenneregister gezet. Dit is een verschil met de metingen die Agentschap Telecom uitvoert voor de voorlichtingstaak van het Antennebureau. Bij deze zogenaamde voorlichtingsmetingen wordt ook een uitgebreid rapport opgesteld en gepubliceerd. De locatie en gemeten veldsterkte van alle veldsterktemetingen staan in het Antenneregister.

Meer informatie over de verschillende veldsterktemetingen vindt u op de pagina resultaten metingen straling antennes.