Ministerie van Economische Zaken en Klimaat publiceert Actieplan Digitale Connectiviteit

Het actieplan is op 2 juli 2018 door het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer aangeboden.

Randvoorwaarden en acties voor goede digitale connectiviteit

Onderzoeken1 , gesprekken en de schriftelijke reacties op de internetconsultatie van 15 maart  2018 leidde tot het Actieplan Digitale Connectiviteit . In het plan staan 5 randvoorwaarden om te kunnen voldoen aan de hogere en meer uiteenlopende eisen die nodig zijn voor een goede digitale connectiviteit. De uitrol van breedband en 5G staat hierbij centraal. Als randvoorwaarden worden benoemd:
1. spectrum;
2. lokaal beleid;
3. investeringen;
4. continuïteit;
5. innovatie in netwerken.

Bij elke randvoorwaarde zijn acties geformuleerd.

Wettelijk vastleggen normen elektromagnetische straling

In het actieplan stelt EZK aan de Tweede Kamer voor om de huidige internationaal gehanteerde normen voor elektromagnetische straling vast te leggen in de Telecommunicatiewet (Tw). Dit zijn de ICNIRP-normen, aanbevolen door de Raad van de Europese Unie. Ook wil EZK met belanghebbenden bespreken op welke wijze het Antenneconvenant na 2019 verlengd kan worden om goed voorbereid te zijn op de uitrol van 5G antennes.
 

1Alle onderzoeken voor het Actieplan Digitale Connectiviteit:

Rapport Kwink - Inventarisatie gemeentelijk beleid telecomnetwerken
Rapport Stratix - Onderzoek naar de kosten van 5G-uitrol
Rapport Dialogic - De behoefte aan spectrum
Rapport KPMG - Beleidsonderzoek naar financieringsvormen snel internet
Rapport RUG - White paper over digitale ontsluiting van het Nederlandse platteland