Eerste indruk Kennisplatform Elektromagnetische Velden over onderzoek geheugen en gebruik mobiele telefoon

Het kennisplatform vindt dat het Zwitserse onderzoek een eerste indicatie geeft voor een effect op het beeldgeheugen van scholieren door het gebruik van de mobiele telefoon.

Effect op beeldgeheugen bij hogere blootstelling aan zendsignalen mobiele telefoon

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) schrijft in haar eerste indruk ‘Onderzoek naar geheugen en mobiele telefoongebruik’ dat uit het onderzoek blijkt dat bij scholieren tussen de 12 en 17 jaar, die in hun hoofd een hogere blootstelling hebben aan de zendsignalen van mobiele telefoons dan gemiddeld, het onthouden van plaatjes slechter lijkt te worden gedurende het jaar waarin het onderzoek werd gedaan. Er werden geen veranderingen in het onthouden van woorden ontdekt. In het onderzoek is geprobeerd het gebruik van mobiele en draadloze telefoons zo goed mogelijk te vertalen naar de energie (warmte) die daardoor in het hoofd terecht komt.

Aandachtspunten vervolgonderzoek geheugen en gebruik mobiele telefoon

Het Kennisplatform is het eens met de conclusie van de onderzoekers dat hun onderzoek een eerste indicatie is voor een effect, maar geen bewijs dat deze verandering op het beeldgeheugen wordt veroorzaakt door de elektromagnetische velden. Dit zal nader onderzocht moeten worden. Aandachtspunten daarbij zijn de juiste vertaling van mobiel telefoongebruik naar energieopname in het hoofd en rekening houden met andere invloeden dan straling bij gebruik van de mobiele telefoon.

Het verschil tussen eerste indicatie en bewijs

De onderzoeksresultaten uit dit Zwitserse onderzoek naar geheugen en gebruik mobiele telefoon vormen aanwijzingen voor een oorzakelijk verband. We kunnen niet spreken van een bewezen oorzakelijk verband omdat toeval en vertekening van resultaten niet kunnen worden uitgesloten. Meer informatie over het verschil tussen wetenschappelijke aanwijzingen en bewijzen leest u op de website van het Kennisplatform EMV.