Eerste indruk nieuwe onderzoeksmethode elektrogevoeligheid

Het Kennisplatform EMV heeft een eerste indruk gepubliceerd van een nieuwe onderzoeksmethode naar elektrogevoeligheid. Het onderzoek van het RIVM en de Rijksuniversiteit Groningen laat zowel een positieve als negatieve samenhang zien tussen snelle veranderingen in blootstelling aan elektromagnetische velden en gezondheidsklachten.

Het onderzoek is een verkenning van de nieuwe onderzoeksmethode en geeft aanzet tot verbetering. Volgens de onderzoekers kunnen er geen conclusies verbonden worden aan de resultaten.

In de eerste indruk kunt u meer informatie vinden over de nieuwe onderzoeksmethode.