Advies Gezondheidsraad over mobiele telefoons naar Tweede Kamer

Op 1 december 2017 reageerde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in een brief aan de Tweede Kamer op het 3e advies van de Gezondheidsraad over mobiele telefoons.

Rijksbeleid gaat uit van de blootstellingslimieten van elektromagnetische straling

In de brief aan de Tweede Kamer staan de conclusies en aanbevelingen van het 3e advies van de Gezondheidsraad over de gezondheidseffecten van mobiele telefoons. De staatssecretaris van IenW geeft daarbij aan dat het Rijksbeleid uitgaat van het hanteren van de internationaal aanbevolen limieten voor de blootstelling aan elektromagnetische velden. Verder schrijft ze dat de Rijksoverheid waarde hecht aan het beschikbaar stellen van onafhankelijke en deskundige informatie over de mogelijkheden om blootstelling aan elektromagnetische straling te verlagen. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden voorziet hierin.