Vermogensdichtheidmeting Wolphaartsdijk - Villa-Novastraat 2023

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Villa-Novastraat in Wolphaartsdijk. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in december 2023 uitgevoerd.