Vermogensdichtheidmeting Leiden - Mussenplaats 2023

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Mussenplaats in Leiden. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in december 2023 uitgevoerd.